Vetserviss.lv


Kontakttālrunis: 63322769

Mobilais tālrunis: 29104453

Daudziem saimniekiem saņemot piena pārraudzības vai piena laboratorijas datus, kur pienā tiek norādīts urīnvielas daudzums, rodas jautājums, kas tas ir un ko ar to darīt?

Urīnviela ir N saturošs ķīmisks savienojums, kurš normālā daudzumā ir slaucamo govju asinīs. Urīnviela ir vielmaiņas produkts, kas no asinīm nonāk arī pienā. Urīnviela nav tas pats, kas urīns.Urīnviela (CO(NH2)2) tiek ražota:

1.    sašķeļot proteīnu un bez proteīna N (NPN) priekškuņģī līdz amonjakam (NH3), kuru tālāk pārveido par urīnvielu.

2.     sašķeļot aminoskābju pārpalikumu aknās.

 

Lielākā daļa urīnvielas no govs organisma tiek izvadīta ar urīnu, bet daļa arī ar pienu.

Urīnvielu pienā nosaka lai zinātu:

1.    dizbalansu starp proteīnu un enerģiju govs organismā

2.    barības vielu kvalitāti.

3.    barības slāpekļa izmantošanu.

4.    arī amonjaka piesārņojumu fermā.

5.    vai govs nesaņem pārāk daudz N no barības ar mēslojumu

 

Urīnvielu var noteikt kā pienā, tā asinīs. Tomēr piena paraugus noņemt vienkāršāk.

Modernajā lopkopībā urīnvielas rādītājs pienā ir viens no svarīgākajiem, ko izmanto lai izprastu vai govs tiek pienācīgi turēta un ēdināta. Redzot šī rādītāja izmaiņas, var prognozēt govs veselību pēc atnešanās periodā, vielmaiņas slimības un atražošanas problēmas.

Normāls urīnvielas daudzums atbilst 3-5 mmol/l (tas ekvivalents 18-30 mg/dl) Dažās augsti attīstītās lauksaimniecības valstīs par normu tiek uzskatīts arī līdz 35mg/dl.

Zinot urīnvielas daudzumu pienā, var sakārtot barības devu un uzlabot proteīna izmantošanu. Jo viena lieta ir tā, ka mēs dodam govij viskautāko labu, bet pavisam cita ir, vai viņa spēj to sagremot un izmantot.

Paaugstināts urīnvielas daudzums pienā norāda uz:

1.    neefektīvu proteīna izmantošanu govs organismā. (bieži)

2.    proteīna pārāk lielu devu. (reti)

3.    enerģijas trūkumu barības devā (biežākā problēma ēdinot govis.)

Augsts urīnvielas daudzums ir saistīts arī ar atražošanas rādītāja pasliktināšanos. Tas izskaidrojams ar to, ka asinis pārāk stipri piesātinās ar urīnvielu un līdz ar to var mazāk piesaistīt skābekli, kā rezultātā auglis var nonākt skābekļa badā un iet bojā.

Pārāk augsts urīnvielas daudzums var radīt piena garšas izmaiņas. Sevišķi tas jūtams ziemas beigās, pavasara sākumā pirms izlaišanas ganos.

Nevajag aizmirs, ka pārāk augsts amonjaka daudzums kūtī, radīs urīnvielas pieaugumu asinīs un govs veselības traucējumus.

Zemāks par normu urīnvielas daudzums norāda uz proteīna nepietiekamību barības devā.

Šādos apstākļos proteīna būs mazāk arī pienā, bet tauku vairāk attiecībā pret proteīnu. Kopējais piena daudzums arī būs samazināts. Parasti zems urīnvielas daudzums pienā norāda uz nepietiekamu slaucamās govs ēdināšanu. Tā pārāk maz saņem proteīna un arī enerģijas ar barību.

Vēlot veiksmi saimniekošanā / veterinārārst Olārs Obodņikovs