Drukāt
Skatīts: 22339

Maksimālais sausnas jeb barības uzņemšanas daudzums jāsasniedz ne vēlāk, kā 10 nedēļas pēc atnešanās.
Govij jāapēd vismaz 4% (rēķinot barības sausnā) no ķermeņa svara dienā. Piemērs: 600kg. smaga govs reiz 4% ir 24kg. sausnas. Pie trīsreizējas slaukšanas govs dienā apēd sausnu par 5-6% vairāk nekā slaucot 2 reizes.
Uz katriem 2kg. gaidāma izslaukuma jāapēd vismaz 1kg. sausnas. Citādi govs pēcatnešanās periodā pārāk strauji zaudē svaru un palielinās saslimšana ar vielmaiņas slimībām.

 

BARĪBAS ANALĪZES ANALĪZE.

Cik govs spēj uzņemt sausnas? Tas ir pirmais solis, ar ko vajadzētu sākt, lai uzzinātu, ar ko ēdināt govi kas dod daudz piena. Pirmais priekšnoteikums ir zināt, kāda ir rupjās un tilpumainās barības kvalitāte. Otrais-tilpumainās, rupjās un koncentrētās barības attiecības. Treškārt- barības devas apjoms. Barības apjomu augstas produktivitātes lopu ēdināšanā nosaka kokšķiedras frakcijas. Izšķir skābes skaloto-ADF un neitrāli skaloto-NDF. Šodien tam ir ļoti liela nozīme barības devu sastādīšanā. Nākamais nozīmīgākais faktors ir enerģijas un kokšķiedras attiecības barības devā un govs apetīte. Tilpumainā barība govij jādod lai veicinātu atgremošanu. Pieaugusi govs dienā izdala pat līdz 160litriem siekalu. Ar šo daudzumu spurekļa fermentizācijas procesos radušos skābju neitralizācijai tiek piegādāts līdz 2000gr nātrija bikarbonāta jeb dzeramās sodas, kas uztur vajadzīgo pH 5,8-6 līmenī spureklī. Ja govs dod dienā vairāk nekā 40kg piena, tai jādod liels spēkbarības daudzums un lai to pārstrādātu ir nepieciešams liels kokšķiedras daudzums un ja tās nepietiek tad nepieciešams piedot līdz ar spēkbarību arī sodu, lai uzturētu nepieciešamo reakciju. Ja govij dod labu rupjo un tilpumaino barību, ar visiem procesiem govs pati tiek galā. Tā kā viena no kokšķiedras funkcionālajām īpašībām ir prasība pēc telpas spureklī, tad no tā izriet jēdziens „pildījuma efekts”. Tā ir dzīvnieka spēja uzņemt fizioloģiski pamatotu barības daudzumu, kura apjomu regulē NDF(neitrāli skalotas kokšķiedras) saturs barībā. Pēc dažādiem datiem govs spēj uzņemt tikai 0,9-1,2% no savas dzīvmasas dienā. 500kg smaga govs dienā var uzņemt 6kg sausnas. Ja NDF saturs sausnā ir 40%, tad govs šādu barības sausnu spēj apēst jau 6kg:0,4 ir 15kg. Praktiski tas ir tā, jo jaunāka veģetācijas fāzē nopļauj zāli un gatavo skābsienu, NDF saturs ir zemāks un govs šādu barību apēdīs vairāk. Pēc nedēļas tas jau ir ievērojami augstāks un vēl pēc nedēļas milzīgs.

Enerģijas un kokšķiedras attiecības barības devā ir svarīgas tāpēc, ka, palielinot enerģijas saturu, samazinās atgremojamo barības devu komponentu daudzums. Palielinot kokšķiedras saturu, var nepietikt enerģijas piena produkcijai.

 

S L Ē D Z I E N S.

Analīze ir nepilnīga. Enerģijas skābsienā ir stipri par maz. Sienā tā vispār nav noteikta. Būtu jānosaka vel sagremojamais, nesagremojamais olbaltums. Gribētos zināt arī citu mikroelementu daudzumu barībā.

IETEIKUMS-Palielināt kopproteīnu visām atslaukušām govīm un tās, kas dod virs 35litriem,rast iespēju piedot arī dzīvnieku valsts proteīnu. Nepieciešama arī enerģija. Būtu pareizāk, ja analīzei nodotu barības maisījumu no miksera, nevis katru barības veidu atsevišķi, tad būtu vieglāk aprēķināt, kas vēl nepieciešams.

Vēlot veiksmi, Vet. Olārs Obodņikovs.